Soms ontbreekt het overzicht van de hoeveelheid en de staat van houtsingels, hagen, gazons en bossen. Zonder overzicht is het moeilijk om uw groen te beheersen. Gelukkig kan Van Dijk Groenvoorzieningen u helpen met het inventariseren van uw groen. 

Met behulp van slimme digitale programma’s inventariseren de vakmensen van Van Dijk Groenvoorzieningen het (openbaar) groen. Met de resultaten van deze groeninventarisatie kunt u uw toekomstige groenbeheer bepalen. Meten is weten, tenslotte! Na een eerste inventarisatie is het bijhouden van de kwantiteit en de kwaliteit van het (openbaar) groen middels deze programma’s heel eenvoudig. U hebt dus altijd een actueel overzicht dat u gemakkelijk via internet kunt inzien.

Gebruikt u uw eigen groeninventarisatieprogramma? Geen probleem. Van Dijk Groenvoorzieningen heeft ervaring met diverse programma’s en kan ook met uw eigen programma overweg. Onze mensen hebben de know-how en de kennis om groen op juiste wijze te beoordelen.