onkruid tussen tegels

Chemische onkruidbestrijding en groene alternatieven

Sinds het groeiseizoen van 2016 is het gebruik van chemische onkruidbestrijding op verhardingen en halfverhardingen verboden. Maar wat betekent dat?
De onkruidbestrijdingsmiddelen die niet meer op stoepen, pleinen en andere verhardingen gebruikt mogen worden, bevatten glyfosaat. Het verbod is ingegeven door de vermeende invloed van het gebruik van deze middelen op de waterkwaliteit en op de volksgezondheid.

Alternatieven chemische onkruidverwijdering

Gelukkig zijn er alternatieven voor chemische onkruidverwijdering: thermische en mechanische onkruidverwijdering (denk aan: borstelen, branden, heet water en hete lucht). Deze alternatieven zijn echter een stuk duurder per m2 en vaak arbeidsintensiever.
Voor de bedrijfsterreinen die Van Dijk Groenvoorzieningen onderhoudt, bekijken we wat een goed werkbaar en duurzaam alternatief is op chemische onkruidbestrijding. Maar we kijken graag verder dan dat.

Onkruid voorkomen

Wat Van Dijk Groenvoorzieningen een interessante uitdaging vindt, is niet alleen de oplossing van het probleem, maar het voorkomen ervan.
Er valt veel winst te behalen uit een juiste inrichting van de openbare ruimte wat betreft het voorkomen van veel onkruid. Met aandacht vooraf, wat betreft inrichtingen terreinen rondom obstakels, de te gebruiken materialen, het afdichten van tegel/straatvoegen en ook het beheer van de openbare ruimte kan een grote rol spelen. Heel praktische zaken, als op tijd vegen en het goed bijhouden van aangrenzende beplantingsvakken, zijn belangrijke stappen ter  voorkoming  van onkruid op verhardingen en halfverhardingen.
Daarnaast ontstaat er steeds meer het besef dat het ook met meer groen en minder verharding – en dus minder onkruidbeheer – kan. Denk hier bijvoorbeeld aan het omvormen van verhardingen naar gazons.

Tips voor verwijderen van onkruid

Wil je effectief onkruid verwijderen? Lees dan onze blog, waarin we je drie effectieve tips geven voor onkruid bestrijden.

PVN bestratingsvoegen

Een grote stap wat betreft duurzaamheid, zijn de PVN bestratingsvoegen die we als Van Dijk Groenvoorzieningen gebruiken. Dit voegmiddel wordt ook wel ecologische onkruidbestrijding genoemd. Deze manier van voegen is onderhoudsvriendelijk, milieuvriendelijk en weerbestendig.

Meer informatie over het verbod op chemische onkruidbestrijding vindt u o.a. op Groenkennisnet.