Met trots kunnen wij zeggen dat we het CO₂-bewust Certificaat niveau 3 hebben behaald. Dit houdt in dat Van Dijk voldoet aan niveau 3 van het handboek CO₂-Prestatieladder versie 3.0.

Uitstoot verminderen

Eén van de doelen van de prestatieladder is om bedrijven te stimuleren om hun CO2 uitstoot en die van leveranciers in kaart te brengen. Nadat de uitstoot duidelijk is voor de bedrijven is het de bedoeling om te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot te verminderen.

Wat betekent niveau 3?

De CO2-prestatieladder heeft vijf niveaus. Het derde niveau houdt in dat Van Dijk beschikt over een CO2 footprint conform de norm en daarnaast kwantitatieve reductiedoelstellingen heeft geformuleerd. Meer over de CO2 prestatieladder en de verschillende niveaus vindt u op de website van CO2-prestatieladder.