De klimaatverandering zorgt ook in ons land voor toenemende problemen. Zo is er hittestress en verdroging door periodes van droogte, maar ook meer wateroverlast door intensere regenval. Dit resulteert erin dat water op straat blijft staan, water huizen inloopt en rioleringen steeds meer moeite hebben om het water te verwerken. Ook in gemeente Veenendaal is dit een actueel en belangrijk onderwerp. Maar hoe gaat de gemeente Veenendaal hiermee om? André Meijerink, Senior Adviseur Riolering & Stedelijk water, vertelt er meer over.

Enquete wateroverlast
“Onlangs hebben we als gemeente Veenendaal een online enquete gehouden over de wateroverlast in Veenendaal. We hadden verwacht dat er ongeveer vier of vijf straten echt naar voren zouden komen, maar het bleek dat bijna heel Veenendaal wel iets met wateroverlast te maken had, klein of groot. Daarmee werd duidelijk dat het een serieus probleem is dat we aan moeten pakken. Hoe we het overlast-probleem vervolgens oplossen verschilt en hangt ook af van de aard van het probleem. Soms is het nodig om een riool te reinigen in verband met slib en soms moeten we een hele straat herprofileren of van een nieuw riool voorzien.

Regenwaterstructuurplan
“Al enige tijd zijn we bezig met een zogenaamd regenwaterstructuurplan. We proberen daar waar mogelijk, bijvoorbeeld bij weg- en rioolconstructies op openbaar terrein, regenwater af te koppelen van het riool. Het regenwater van de industrieterreinen en de nieuwere wijken zoals Veenendaal-Oost waren bij de aanleg al volledig afgekoppeld. In de toekomst hopen we Veenendaal steeds meer te ontdoen van wateroverlast.”

Subsidieregeling voor particulieren
“Sinds kort is er voor particulieren een subsidieregeling beschikbaar.Deze subsidie kan ontvangen worden bij vergroening van de tuin en het afkoppelen van de hemelwaterafvoer. Dit bedrag verschilt, maar ligt tussen de 50 en 500 euro per huishouden. Mede afhankelijk van de manier van afkoppelen bijvoorbeeld. Hiermee proberen we te stimuleren dat bewoners zelf hun hemelwaterafvoer afkoppelen en hun tuin vergroenen.”

Onderzoek 2018
“In 2018 wordt de zogenaamde ‘klimaatstress’ uitgevoerd. Dit is een onderzoek naar hittestress, verdroging, wateroverlast en gerelateerde onderwerpen. Hiermee proberen ook wij als gemeente Veenendaal meer inzicht te krijgen in de situatie rondom de klimaatverandering.”