Van Dijk Groen is een van de drie partijen die een grote aanbestedingsopdracht van de Gemeente Amersfoort uit mag voeren. In 3 jaar tijd moet Van Dijk Groen 1.250 bomen planten in het stadscentrum van Amersfoort. Een uitdagende opdracht!

Tussen 2011 en 2018 zijn veel bomen weggehaald in Amersfoort, maar de begroting maakte het niet mogelijk om er nieuwe bomen voor terug te planten. Dat is wat nu alsnog moet gebeuren en waar we mee aan de slag mogen. We zetten twee vaste medewerkers op het project, die hier de komende jaren aan zullen werken.

Meerjarenplan

De aanbestedingsopdracht is een raamcontract van 3 jaar en loopt t/m 2021. Van Dijk Groen heeft dus drie jaar de tijd om de 1.250 bomen te planten. Vanaf 2021 kan het contract per jaar verlengd worden. In week 48/49 van 2018 zal afgetrapt worden met het planten van 30 bomen.

Gecompliceerde ondergronden

Gemeente Amersfoort heeft zeven verschillende profielen opgesteld, met een verschillende locatie en ondergrond per profiel. Omdat we in en rondom het centrum opereren hebben we voornamelijk met verhardingen te maken, waarbij we rekening moeten houden met o.a. leidingen in het straatwerk. Dit maakt de opdracht gecompliceerd, maar uitdagend!

Planning 2019

Aan het planten vooraf moet veel papierwerk en inspectie gedaan worden. Van januari t/m maart zal er per boom een inventarisatie en risico-analyse gedaan worden, worden de exacte kosten berekend en materialen vastgelegd. Van april t/m oktober worden vervolgens de voorbereidingen gedaan: het straatwerk eruit, eventuele oude grond eruit, de nieuwe bomengrond erin en wortelschermen plaatsen. Vanaf dan is alles gereed om beplant te worden met nieuwe bomen. Dit zal gedaan worden vanaf november tot het einde van het jaar.