Dak- en gevelgroen worden steeds populairder. Steeds meer gemeentes, architecten, stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars zien de waarde en de mogelijkheden van deze vorm van vergroening in.

Groene daken en begroeide gevels zijn er altijd geweest, maar nooit eerder waren onderzoekers zo geboeid door deze vorm van begroeiing. Het effect van daken en gevelgroen op de leefbaarheid en vooral het stedelijke klimaat, werd en is een actueel onderzoeksthema. Een van de belangrijke effecten is de bestrijding van het zogenaamde Urban Heat Island effect. In een stedelijk gebied is de temperatuur gemiddeld hoger dan in het omliggende landelijke gebied.

Verkoeling

Voor Joop Spijker is het duidelijk. Groen is een heel effectieve maatregel tegen het terugdringen van het hitte-effect. Het is de eenvoudigste manier om verkoeling in de stad te brengen en om neerslagpieken op te vangen, zegt hij. Er is geen andere keus dan groen mee te nemen in ontwerpen en bouwplannen.

Wordt dakgroen gecombineerd met een eigen wateropvang en drainagesysteem, dan blijkt het verkoelende effect nóg groter. Onderzoek op Project Smartroof 2.0, op het dak van een gebouw op het marineterrein in Amsterdam, laat zien dat blauw-groene daken de verkoelende werking 3x langer volhouden dan standaard groendaken tijdens een langere periode van droogte.

Benieuwd naar het hele artikel? Lees het persbericht.