Van Dijk Groenvoorzieningen was werkzaam als onderaannemer van NTP Angerlo. Deze laurier- en spireavakken met bomenrij zijn in het najaar 2014 aangelegd, en worden geplaatst in combinatie met twee jaar onderhoud. De keuze voor deze beplanting is gemaakt om in de onderhoudskosten te besparen. Het geeft sierwaarde en is goede verkeerbegeleidende beplanting.