Voor een bedrijfstuin in Veenendaal mochten we de herinrichting verzorgen. Niet alleen een passende uitstraling was belangrijk: een duurzame inrichting was het uitgangspunt. Zo hebben we gezorgd voor een inrichting die de biodiversiteit stimuleert. Met insectenhotels en drinkschalen voor vogels is het bedrijfspand altijd omgeven met verschillende soorten dieren. Het gazon, wat bewust niet elke week gemaaid wordt, zorgt voor nog meer aantrekking van bijen en andere insecten. De bestaande bomen hebben we gesnoeid, zodat ze weer jaren meekunnen. Het snoeihout is effectief ingezet: de afgevallen takken dienen als schuilplaats voor egels, die daar hun onderdak vinden.

Uiteraard is er ook aan het design en gebruikersvriendelijkheid gedacht. Zo hebben we zithoeken gemaakt, waar de medewerkers hun pauze heerlijk in de zon of schaduw door kunnen brengen. Ook hebben we een waterbuffer geplaatst met een open verharding. De beplanting is mooi én praktisch: we hebben gekozen voor mooie planten die tegen droogte kunnen en weinig onderhoud vragen. Kortom: een onderhoudsvriendelijke bedrijfstuin met beleving voor zowel dier als mens!