Voor het aanleggen van een duurzame tuin maken wij gebruik van duurzame milieu verantwoorde producten. De tuin met de minste CO2 uitstoot is de tuin met het meeste ‘groen’ er in. De tuin met de meeste CO2 uitstoot is de tuin met veel bedekking met ‘harde’ materialen en (elektrische) verfraaiingen.  Of u over een duurzame tuin beschikt is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de hoeveelheid en soorten gebruikte materialen voor verharding en de wijze van bemesten, snoeien en onderhoud.