Van Dijk Groenvoorzieningen is de trotse eigenaar van verschillende certificaten en kwalificaties. Zo ontvingen wij onder meer het GroenKeur-certificaat voor groenvoorziening. Ons bedrijf is bovendien ISO 9001- en VCA** 2017/6.0-gecertificeerd. Lees op deze pagina alles over onze certificaten en normeringen.

 

groenkeur
Groenkeur voor groenvoorzieningen
De eisen van het GroenKeur-certificaat voor Groenvoorzieningen zijn afgestemd op groenvoorzieners die actief zijn in de aanbestedingsmarkt voor gemeenten, bedrijven en het bedrijfsleven. Het gaat dan om openbaar groenonderhoud. In de basis gaat het om de kwaliteit en de beheersbaarheid van onze projecten. Daarnaast is veilig werken van belang. Lees meer over deze certificering op de website van GroenKeur

ISO 9001
ISO 9001 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. In gewone woorden: met een ISO 9001 certificaat tonen wij aan dat Van Dijk Groenvoorzieningen in staat is te voldoen aan de wensen van onze klanten. Daartoe verbeteren wij onze organisatie voortdurend en proberen we de klanttevredenheid hoog te houden. Alles over ISO 9001 leest u op de website van ISO (Engelstalig).
VCA** 2017/6.0
VCA** 2017/6.0 staat voor VeiligheidsChecklist Aannemers en is een algemeen certificeringsprogramma voor aannemers die risicovol werk doen of werken op risicoplekken. Bedrijven krijgen dit certificaat als hun medewerkers onder meer voldoende kennis hebben van veiligheid, gezondheid en milieu. Onze medewerkers tonen door hun VCA** 2017/6.0-certificering aan dat ze in staat zijn om de projecten en hun eigen werkzaamheden te beoordelen en indien nodig hier actie op te ondernemen. Lees meer over VCA** 2017/6.0
CO2-bewust Certificaat niveau 3
Een CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Één van de doelen van de prestatieladder is om bedrijven te stimuleren om hun CO2-uitstoot en die van leveranciers in kaart te brengen. Nadat de uitstoot duidelijk is voor de bedrijven is het de bedoeling om te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. De CO2-prestatieladder heeft vijf niveaus. Het derde niveau houdt in dat Van Dijk beschikt over een CO2-footprint conform de norm en daarnaast kwantitatieve reductiedoelstellingen heeft geformuleerd. Meer over de CO2-prestatieladder vindt u hier.
AVG OK certificaat
Het AVG OK certificaat laat zien dat de nodige privacy inspanningen gedaan worden om te voldoen
voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018. Van Dijk Groen voldoet hieraan. Bekijk de officiële uitgifte voor Van Dijk Groen.