CO2-beleid

Van Dijk Groenvoorzieningen B.V. streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu-onvriendelijke effecten, zowel op kantoor en van, naar en op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Als bedrijf zijn wij Groenkeur Groenvoorziening en VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) gecertificeerd. Ook verwezenlijken wij duurzaamheid door onder andere deelname aan de CO2-prestatieladder. Zie daarvoor ook de website van Skao.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik maken van materieel. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen. Vandaar dat wij de volgende documenten, opgesteld voor onze organisatie, op onze website hebben gepubliceerd:

3.A.1.      CO2-footprint 2020

3.A.1.      CO2-footprint 2021-6M

3.A.1.      CO2-footprint 2021

3.A.1.      CO2-footprint 2022-6M

3.A.1.      CO2-footprint 2022

3.A.1.      CO2-footprint 2023 H1

3.A.1.      CO2-footprint 2023

3.B.1.      Certificaat CO2 niveau 3 2023-2025