wsp

100 extra banen in Veenendaal, Rhenen en Renswoude

Waarom 100 extra banen?

Binnen de regio FoodValley wordt hard gewerkt aan de baanafspraak uit het landelijk gesloten sociaal akkoord. In het sociaal akkoord (tussen kabinet en sociale partners) van 11 april 2013 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan cree?ren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Voor Veenendaal, Rhenen en Renswoude betekent dit dat voor eind 2016 ongeveer 100 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ingevuld.

Wij zien ook het belang van deze ontwikkelingen, en zijn inmiddels gestart om een goede invulling hieraan te geven

zie: http://www.ondernemendveenendaal.nl/interviews/.een-goede-mix-van-kwaliteiten-is-belangrijk-voor-je-bedrijfscultuur.