IMG_0906

Een modern en veilig stadspark

Het stadspark Vreeland in Amersfoort was aan vervanging toe. Het moest veiliger worden en bovendien moderner en voldoen aan het beheersplan groengordel Soesterkwartier 2010-2020.

De vraag: Vervangen bomen en uitvoeren maatregelen beheerplan

De 29 esdoorns langs de straat Vreeland verkeren conditioneel niet meer allemaal in een goede staat. Daarnaast geven enkele bewoners aan last te hebben van de bomen door hun schaduwwerking in de woningen. De 14 zilveresdoorns in het gras zijn op hun retour en hebben last van door wind
veroorzaakte takbreuk. Om te weten te komen wat precies de huidige
IMG_0904gesteldheid en levensverwachting is van deze bomen, is een bomen-effectrapportage gemaakt. Op basis hiervan is een aantal bomen nader onderzocht.

Eerst opruimen en bomen kappen

Van Dijk Groen gaat, samen met diverse onderaannemers, de volgende maatregelen uitvoeren in het stadspark:

  • Opruimingswerkzaamheden
  • Grondwerk
  • Verhardingswerk
  • Terreininrichting
  • Beplanting
  • Diversen: Rijplaten, boombescherming en maatregelen ter onderhoud

Door de slechte status van de bomen in het park en de hoge begroeiing was het park niet meer veilig en overzichtelijk. Ook zag het park er oud uit, er moest dus nodig iets gebeuren. Van Dijk Groen heeft eerst de bestaande begroeiing weggehaald en een heel aantal bomen gekapt. De gemeente had al een opruimingsplan gemaakt met alles wat weggekapt en gesnoeid moest worden, en een nieuw plan.

Er zijn ongeveer 40 nieuwe bomen geplant, waarvan er 30 in de gazonstrook langs de rijbaan geplant zijn. Ook is er bomengrond aangebracht, een substraat voor het vullen van groeiplaatsen en het creëren van een voedzame basis voor de aangroei van bomen in een onbetreden omgeving. Ook is het park opgedeeld in deelgebieden met elk zijn eigen sfeer en functie. Een complete groenrenovatie!

De samenwerking verliep goed, we zijn erg blij met het resultaat.

Groen licht op de zaak

IMG_0941

 

Een open en lage begroeiing

Nu ziet het park er een stuk moderner uit en bovendien is het onderhoudsvriendelijker dan het eerst was. Het park voldoet weer aan de eisen van het beheersplan Soesterkwartier 2010-2020. De begroeiing is open en laag. Daarmee sluit Van Dijk Groen precies aan bij wat de opdrachtgever vraagt.

Na twee maanden werk werd het stadspark Vreeland in Amersfoort opgeleverd. De Amersfoortse mensen kunnen weer genieten van de natuur, zonder zich onveilig te voelen.

De reactie van de gemeente

Als laatste zijn de paden hersteld. Er was steeds een toezichthouder van de gemeente bij, die er goed op toekeek wat Van Dijk Groen deed. Uiteindelijk hoorden we van hem: ‘De samenwerking verliep goed, we zijn erg blij met het resultaat.’ Dat is nog eens een compliment!

Veilig, modern, weinig onderhoud, open en gerenoveerd.

Ook groen licht op uw project?

IMG_0718