U heeft een of meerdere bomen in uw tuin staan en twijfelt aan de gezondheid hiervan. Herkenbaar?

Bij Van Dijk Groen helpen we u graag om uw bomen op de juiste manier te verzorgen. We sporen problemen op en grijpen in waar nodig.

Waarom is boomverzorging nodig?

Het is van belang de vitaliteit van het grote groen goed in de gaten te houden. Oude of zieke bomen kunnen door verzwakking een risico vormen voor de omgeving. Een goede boomverzorging verlengt de levensduur van de boom en houdt deze in goede conditie. Onze vakkundige medewerkers grijpen op tijd in, snoeien en zagen zwakke takken weg.

VTA-controle

Om te controleren of uw bomen gezond zijn, maken wij gebruik van een VTA-controle. Tijdens deze vitaliteitscontrole controleren onze gecertificeerde medewerkers de gezondheid en vitaliteit van uw bomen. Op basis hiervan kan actie ondernomen worden. Lees hier meer over VTA-controle.

Wist u dat boomeigenaren een zorgplicht hebben voor hun boom of bomen? Deze plicht is zowel voor de gezondheid van de bomen als voor de veiligheid van de omgeving ingesteld.

Werkzaamheden boomverzorging

Een boom kan op allerlei manieren verzorging nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er bestrijding van de eikenprocessierups moet plaatsvinden. Daarnaast helpen wij ook graag met het preventief opsporen van eventuele boomziektes en aantastingen. Ook snoeien van bomen is een belangrijk onderdeel van boomverzorging. Het draagt bij aan een sterke en vitale boom. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor het volledig kappen van bomen en het uitfrezen van boomstronken.

Hebben uw bomen verzorging nodig?

Twijfelt u aan de gezondheid van uw boom? Neem contact met ons op of mail direct een foto naar . Op deze manier kunnen wij vroegtijdig problemen opsporen en ingrijpen waar nodig.